Generationer

Något av det absolut bästa med livet vi lever här är att få vara del av en stor krets människor där åldern helt saknar betydelse. Jag älskar att få gå på fest, som ikväll, där alla är med på samma skälvklara villkor, och jag kan räkna alla, från 4 år till 70+ som mina vänner! Det är en rikedom det, så värdefull, och jag känner mig oändligt tacksam!
Vänner över generationsgränserna!
Försmak av sommar, fest och sena kvällar!

RSS 2.0